Martien 06 53 11 70 59
Michelle 06 11 70 44 70
info@blokhutwinkelzeeland.nl

Hydrorock

hydro-white

Hydrorock® is een nieuw type regenwaterbuffer dat meer regen en grondwater verzamelt en opslaat, maar minder graafwerkzaamheden vereist. Hydrorock heeft het grootste laterale oppervlak dat in de hedendaagse markt beschikbaar is, en biedt daarmee een betere waterabsorptie en efficiëntere drainage.

Hydrorock infiltratieblokken bufferen en draineren op milieu- vriendelijke wijze het oppervlakte- en hemelwater met een capaciteit van maar liefst 94% van haar volume. De blokken worden gemaakt van het 100% natuurlijke materiaal: steenwol. Gesmolten gesteente dat is gesponnen tot vezels en gevormd tot een blok, omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. Een blok Hydrorock heeft een zeer groot netto volume voor optimale drainage, infiltratie en bergingscapaciteit. Eén blok van 360 liter volume kan maar liefst 340 liter water bufferen voor drainage- of infiltratiedoeleinden. De blokken zijn eenvoudig te koppelen. Afhankelijk van de plaatsingsrichting zijn de blokken beloopbaar en overrijdbaar tot 2000 kg per m2.

Het Hydrorock-systeem levert duurzame bijdragen aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen. Hydrorock richt zich op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen.
Het Hydrorock-systeem draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Eenvoudige installatie
Hydrorock is leverbaar in slanke blokken van verschillende afmetingen. Ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater of het voorkomen van wateroverlast door te draineren en te infiltreren dienen slechts smalle geulen gegraven te worden. Dit reduceert niet alleen de graafwerkzaamheden maar beperkt ook de milieubelasting en de kosten voor het verwijderen van overtollige grond. De blokken laten zich eenvoudig aan elkaar bevestigen en vormen zo de maat regenwaterbuffer die passend is voor de gewenste capaciteit en situatie.